August 10, 2008

My first CT call!!!


Do you like my goodies?
Do you want them for free?
Do you love scrapping?
Would you like to help me?
If you answered 4x yes, then I WANT you more than that.

Requirements:
- 2 layouts per kit (a kit per month),
- post to 4 galleries,
- do weekly DST CTM Enabling,
- rave about my kits on your blog a little.

If you are still interested, please email me at:
larasdigiworld@gmail.com with subject CT call
and include following information:

- link to your most complete gallery,
- link to your blog (if you have any),
- some bio information,
- current CT´s you are in,
- why should I choose you.

CT call ends August, 25th.
I definitely let you all know by the end of August.

Happy scrapping!Páčia sa ti moje dielka?
Chceš ich zdarma?
Miluješ scrapovanie?
A chceš mi pomôcť?
Ak si odpovedal/a 4x áno, tak ťa chcem viac ako len to.

Požiadavky:
- 2 ločka z kitu (1 kit mesačne).
- natiahnuť do 4 galériek,
- týždenne poslať ločko s kitom do DST CTM Enabling,
- trochu pomôcť s reklamou na tvojom blogu.

Ak ešte máš stále záujem, mailuj mi prosím na adresu:
larasdigiworld@gmail.com, predmet správy CT call
a prilož nasledujúce informácie:

- link do tvojej najviac zaplnenej galérie,
- link na tvoj blog (ak nejaký máš),
- zoznam CT, v ktorých prípadne už si,
- dôvod, prečo by som si mala vybrať práve teba.

CT call končí 25. augusta.
Všetkým dám definitívne vedieť do konca augusta.

Doscrapovania!

No comments: