August 16, 2008

A beatiful kit for help and a freebie

Lidský život je jako houpačka. Taková ta kláda, jak je uprostřed špalek a my sedíme na jednom konci. Na tom druhém poskakuje škodolibý neposeda osud a snaží se s námi pořádně zalomcovat. Jsou tu ale naštěstí ještě pořád lidé, naši přátelé a známí, kteří stojí na naší straně a snaží se s námi balancovat, vyrovnat hopkání osudu.

Můžou to být jen maličkosti, milé slovo, usměvavá rada, pohlazení po duši, upřímnost a tolerance s jakou s námi naši přátelé jednají. A nemusíme se ani znát osobně. Jedním z vyrovnávačů mnoha mnoha lidských houpaček, je právě Lucka73. A nespravedlivý svět se jí odvděčil, osud si s ní ošklivě pohrál, vzal jí milovaného manžela a nechal ji samotnou se třemi dětmi, přičemž dvojčatům nebyl ani rok.

Proto Vás vyzýváme: Pojďte spojit příjemné s užitečným. Kupte si limitovanou edici - kit For You, vyrobený speciálně pro Lucku73 týmem spojeným ze šestice českých designerských stájí a jehož výtěžek jí bude celý předán. Užijte si zábavu za příjemnou cenu a ... pomožte vyvážit Lucčinu houpačku.

Peníze nic nevyřeší. Ale s penězi bude o starost méně.

Záštita a původní myšlenka: skvělý tým Bohemian Art. Spolupracovali: Radmila LittleDeer, Aprilmouse and Hanulienka, PST Design, Natali Design, Design by Schaarka.

Living our lives is like rocking on the seesaw.
You know, that beam with the log in the middle and we are sitting on the one side.
On the other there is malicious restless fate hopping and trying to rock hardly with us. Fortunately there are people - our friends - on our side of the seesaw who help us balance the rocking of the fate.

That can be little thing, kind word, riant advice, stroking of soul, sincerity and toleration our friends give to us. Not even we need to know each other personally.
One of these who help us to balance seesaws of our lives is Lucka73. Unfair world repaid her by taking her loved husband away and let her alone with three children, the twins not one year old yet.

Therefore we appeal to you – Let’s combine pleasant and useful. Buy the limited edition – kit For You prepared in cooperation of six Czech designer teams especially for Lucka73. Gains are going to be hand over to her. Enjoy the fun for good price and ... help balance the seesaw of Lucka73.

The money does not solve the problem. But there will be one worry less.

You can buy the kit via Paypal HERE.

Patronage and original idea – great team of Bohemian Art. In cooperation with: Radmila LittleDeer, Aprilmouse and Hanulienka, PST Design, Natali Design, Design by Schaarka.

And here is a preview of my today´s freebie for you:I´m sorry, the link expired.

Enjoy and have a super fantastic weekend.

4 comments:

SarahB said...

Pretty kit! I hope the sales of it do help out.

Maria said...

Thank you! Your blog post will be advertised on the DigiFree Digital Scrapbooking Freebie search engine today (look for timestamp: 17 Aug [LA 12:00am, NY 02:00am, UK 07:00am, OZ 05:00pm] ).

Sharon said...

Thanks so much for your gorgeous little freebie Lara and I have seen that tribute kit around and it's very nice of you all to do that for someone in need. That's what I love about the digi community.

*Scrapbrat* said...

What a beautiful kit for a very good cause!Thanks for the freebie,beautiful as usual.