December 2, 2007

I said: no water!

Toto LO je do novej trend výzvy na JFTSOI, ktorú vedie Amy. Pre tento mesiac je výzvou spájanie. Takže mrknite sem! Za každú účasť je samozrejme odmena.

This LO is for a New Trend Challenge at JFTSOI, hosted by Amy.
Check it out here! There is also a bonus participation.

Credits:
kit - Muffy and Bif Mini by Amy Sumrall
font - Cheri

No comments: